Portfolio

2557 - 2014

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดงานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี “อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดงานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี “อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย