Portfolio

2557 - 2014

มหกรรม 8 ชาติพันธุ์ 919 ปี ใต้ฟ้าภูกามยาว 39 ปี จังหวัดพะเยา

มหกรรม 8 ชาติพันธุ์ 919 ปี ใต้ฟ้าภูกามยาว 39 ปี จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559    ณ ลานสนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา(ริมกว้านพะเยา)