Portfolio

2557 - 2014

มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2016

มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2016 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่