Portfolio

2557 - 2014

การสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 6

การสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย