Portfolio

2557 - 2014

การดำเนินการจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์”

การดำเนินการจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” จังหวัดเชียงใหม่ ใน "งานคืน ความสุขให้กับประชาชนในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558” ในวันพุธที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่