Portfolio

2557 - 2014

กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE CITY

กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE CITY จัดขึ้นวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา